Извадка от ценорасписа на Д-р Георги Наков

1. Обстоен преглед - 12лв.
2. План и стойност на стоматологичното лечение - 10лв.
3. План и стойност на ортопедичното лечение - 20лв.
4. Контактна (спрей) упойка - 5лв.
5. Инжекционна, терминална или проводна упойка - 10лв.
6. Пломба от Амалгама - 30лв.
7. Плобма от химкомпозит (бяла) - 30лв.
8. Плобма от фотокомиозит (бяла) - 40лв.
9. Почистване на кариозна маса и временна вложка - 10лв.
10. Отстраняване на пломба - 12лв.
11. Полиране на пломба - 6лв.
12. Пулпитолечение на еднокоренов зъб (без пломбата) 70лв.
13. Пулпитолечение на многокоренов зъб (без пломбата) 100лв.
14. Девитализация на зъбна пулпа (поставяне на арсен) 15лв.
15. Почистване на зъбен камък ръчно (на 2-те челюсти) 40лв.
16. Почистване на зъбен камък с ултразвук (на 2-те челюсти) 60лв.
17. Локална обработка на устна лигавица за всяко посещение 7лв.
18. Вадене на млечен или разклатен постоянен зъб 15лв.
19. Вадене на еднокоренов зъб 30лв.
20. Вадене на многокоренов зъб 45лв.
21. Вадене на мъдрец:
- нормално - 50лв.
- затруднено - 80лв.
22. Циркумцизия - 30лв.
23. Инцизия на абсцес - 20лв.
24. Трепанация (отваряне) на зъб - 25лв.
25. Йонофореза на зъб (за всяко посещеное) 6лв.
26. Електроодонтодиагностика 6лв.
27. Инжекция - субкутанна, субмукозна, интракутанна, интрамускулна - 6лв.
28. Обикновена метална корона - 60лв.
29. Лята метална корона - 70лв.
30. Металопластика - 80лв.
31. Блендкорона (с пластмаса) - 90лв.
32. Блендкерамична корона - 100лв.
33. Металокерамична 120/140лв.
34. Сваляне на корона - 20лв.
35. Залепване на отлепена корона - 20лв.
36. Залепване на отплепен мост - 40лв.
37. Частична плакова протеза - 170/200лв.
38. Тотална (цяла) плакова протеза 170/200лв.
39. Поправка на счупена протеза (обикновена) - 20лв.
40. Поправка на счупена протеза с отпечатък - 50лв.
41. Ребазация на протеза - 60лв.