Д-р Георги Великов Наков - Кабинет по дентална медицина гр. Пловдив

Завършил е Медицинска академия гр. Пловдив - през 1983г., факултет по Дентална медицина.

Доктора е работил първоначално по разпределение три години в СЗУ Лъджа - Баните, Смолянско. По-късно последователно работи в с. Манолско Конаре - 3 години,
с. Чалъково - 1 година, Първа работническа поликлиника
1 година, и четири години в кв. Секирово на град Раковски.

От 1993г. изцяло преминава на индивидуална частна практика в своя собствен кабинет.
Член е на БЗС от 1990г.
Той казва, че обича работата си повече от всичко и че при него, хоби и професия се препокриват.

На въпроса ми: А как стоят нещата относно конкуренцията, той весело отговори:
Ако не си Човек, ако не си професионалист и ако не растеш..., ти вече имаш своя конкуренция.

Николай Узунов - Дизайнер на WEB - страницата.